Τιμές

Οι τιμές των Studios και των διαμερισμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Προκαταβολή: 25% της συνολικής τιμής (κατάθεση σε τράπεζα)

  • Σε περίπτωση ακύρωσης
    • Τριάντα μέρες πριν την άφιξη: επιστρέφεται το 100%
    • 15 μέρες πρίν την άφιξη: επιστρέφεται το 50%
    • 14 ημέρες πριν την άφιξη: παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής