Цени

Цените на студиата и апартаментите са, както следва:

Депозит: 25% от общата цена (банков депозит)

      В случай на анулиране
          30 дни преди пристигането: 100% от депозита се възстановява
          15 дни преди пристигането: 50% от депозита се възстановява
          14 дни преди пристигането: целият депозит се удържа